474 376 851 hcklasterec@email.cz

Upozornění pro návštevníky zimního stadionu.

vzhledem k velkému nárůstu šíření koronaviru v České republice dodržujte prosím při vstupu na zimní stadion následná doporučení:

• při vstupu na ZS si prosím nasaďte pokrývku úst

• použijte dezinfekci na ruce ( stolek u recepce)

• dodržujte doporučené rozestupy ( 1,5 – 2 m)

Při pohybu na ledě ( zápasy HC Klášterec, tréninky, veřejné bruslení) není rouška či jiná pokrývka úst nutná.