Lucie Mužíková, Ondřej Kubát | sobota 6.6.2009

Nový systém mládežnických soutěží se dotkne i 3K

Nový systém mládežnických soutěží se dotkne i 3K Neustále se ztenčující základna chlapců, kteří se rádi nechají zaučit do tajů hry nikterak netěšila žádného příznivce ledního hokeje. O to méně jeho vrcholné představitele, trenéry a funkcionáře. Ty také trápila přílišná zaujatost na výsledky, do které se hráči zapojují již od raného věku, příliš brzká specializace na úkor všestranného rozvoje, velké procento hráčů, kteří s hokejem skončí ve věku mezi třináctým a šestnáctým rokem, a v neposlední řadě taktéž neochota některých trenérů ke vzdělávání sebe sama.

 
 
 

A tak najíždíme na nový systém! Od následující sezóny, tj 2009/2010 bude struktura mládežnických kategorií vypadat následovně: druhé třídy a mladší – minihokeje, třetí třídy – minihokeje, čtvrté třidy, páté a šesté třídy, sedmé a osmé třídy, mladší dorostenci, starší dorostenci a junioři. Z toho je tedy patrné, že se nový systém dotkne Kadaně, ve které dorostenci působí. V Chomutově by se mělo pokračovat v juniorské kategorii beze změny, stejně tak v Klášterci.

Druhé třídy a mladší - minihokeje

Druhou třídou myslíme ročník 2001, plus přičteme hráče mladší. Soutěže budou organizovány jako turnaje v rámci krajů – počítá se se šesti hracími dny, kdy výsledné pořadí určí jednak zápasy, tak i dovednostní soutěže. Hrací čas bude třikrát patnáct minut (hrubého času) a nastupují čtyři hráči a jeden brankář. Střídá se v intervalech do devadesáti sekund s povinným barevným označením čtveřic. Nejmenším počtem hráčů v jednom týmu je dvanáct plus brankář. Pokud klub přihlásí A i B tým, pak se počty upraví na osm plus jeden (tzn. klub vyšle celkem šestnáct hráčů do pole a dva brankáře).

Třetí třídy – minihokeje

Tento systém nahrazuje turnaje přípravek. Skupiny se dělí dle krajů, regionů atd. Třetími třídami rozumíme ročníky 2001 a 2000. Soutěže se hrají bez tabulek a zveřejňovány budou jen výsledky utkání! Hrací čas je stejně jako u mladších 3x15 minut hrubého času. Ke každému střídání (trvajícímu opět do devadesáti sekund) nastupují tři hráči s jedním brankářem znovu s povinným barevným rozlišením trojic. Trenérsko-metodická komise na základě dovednostních soutěží ocení nejlepšího hráče. V týmu musí být nejméně šest hráčů a jeden brankář, mužstvo musí postavit A i B tým.

Čtvrté třídy

Čtvrté třídy nahrazují systém přípravek. Skupiny se opět dělí dle krajů, regionů atd. Do této kategorie spadají ročníky 1999 a 2000. Novinkou je fakt (stejně jako u mladších kolegů), že se hraje bez tabulek a weby ČSLH, KSLH i hokejového oddílu mají zákaz zveřejňovat jakékoli náhražky tabulek! Čtvrťáci jezdí k utkáním společně s třeťáky, přičemž svaz doporučuje ohlídat si počty zápasů (20 – 28). Hraje se na 3 x 15 minut čistého času. Přestilové hry v této kategorii pískány nebudou, v případě poručení pravidel se jede trestné střílení proti hřešícímu celku. Trenérsko-metodická komise na závěr pomocí dovednostní soutěže vybere nejlepšího hráče a ten získá ocenění.

Liga žáků 5. a 6. tříd a krajský přebor mladších hráčů

Tento systém nahrazuje přebory 4. a 5. tříd. Klub, který se do soutěže chce zapojit, musí mít týmy od 3. až do 8. třídy, maximálně je však liga omezena počtem 60 týmů, což by znamenalo pět skupin po 12 týmech. Po prvních dvou kolech se tabulky rozdělí na 6 – 6 týmů a následuje dvoukolová nadstavba. Celkem každý absolvuje 32 zápasů s herním vymezením 3 x 20 minut čistého času. Šesťáky reprezentují hráči narozeni v roce 1998 plus maximálně 5 hráčů a jeden brankář ročníku 1997. Páťáky pak ti, kteří se narodili 1999 plus až 5 hráčů a jeden brankář o rok starší. Podmínkou účasti je mít celkem 30 hráčů včetně gólmanů v obou třídách dohromady.
V krajském přeboru se utvoří osmi- až desetičlenné skupiny, kde se každý s každým utká čtyřkolově. Hrací čas zůstává stejný, tedy 3 x 20 minut čistého času.

Liga žáků 7. a 8. tříd a Krajský přebor starších hráčů

Liga nahrazuje „Žákovskou ligu 6. a 7. tříd". I zde platí pro kluby podmínka účasti mít týmy od 3. do 8. třídy a ve třídách sedmáků a osmáků mít minimálně 30 hráčů. Osmáci se budou spoléhat na ročník 1996, mohou si pozvat maximálně pět hráčů do pole a jednoho brankáře o rok staršího. Stejně tak deváťáci, kde těžítko hráčů spadá na ročník 1997, pouze pět hráčů a jeden gólman narozený 1996 pak může pomoci. Soutěže se obdobně jako u mladších účástní nejvýše 60 týmů, které budou rozděleny do pěti skupin. Po prvních dvou kolech se tabulky rozdělí na polovinu a následuje nadstavba, která se bude hrát dvoukolově. Celkem bude sehráno 32 utkání, přičemž v polovině zápasové porce se počítá s pauzou, ve které se sehrají turnaje – dle možností klubů. Hrací porce již zůstává stejný, tedy 3 x 20 minut čistého času. Na konci sezóny uspořádá ČSLH turnaj o Mistra České republiky. Poznámka: postupy po dvou sezonách dle koeficientu - 3 nejlepší týmy postupují do ligy mladšího dorostu.
Krajský přebor starších hráčů se hraje stejně jako těch mladších – osm až deset členů ve skupině, kde se každý s každým utká čtyřkolově. Hrací čas neměnný.

Extraliga a Liga mladšího dorostu

Extraliga mladšího dorostu nahrazuje „Žákovskou ligu 8. a 9. tříd“. V ročníku 2009/2010 se utká celkem 30 týmů (10 ve skupině západ, 10 ve skupině střed a 10 ve skupině východ), jež budou zastupovat hráči narození v letech 1994 a 1995. Třicítku celků získáme složením 24 týmů ze současné ligy dorostu plus 3 vítězové ligy dorostu plus 3 týmy s nejlepším koeficientem 8. a 9. tříd (ze sezón 2007/2008 a 2008/2009 pro ročník 1994 a 1995). Poslední tým ze skupiny pak automaticky sestupuje do ligy mladšího dorostu. Hracími dny jsou sobota nebo neděle (dle možností klubu). Jako očekávané pozitivum by na konci celé sezóny měla vyjí zlepšená úroveň soutěže, protože oproti žákovské lize se v extralize ml. dorostu utká poloviční počet celků. Poznámka: každý tým může angažovat pouze jednoho cizince, kdy za něho bude ještě platit speciální poplatek.
V následujících sezónách je v plánu zařadit na konec sezóny turnaj řízený ČSLH o Mistra České republiky v kategorii mladšího dorostu.
Liga mladšího dorostu se od své prestižnějši kolegyně liší možností postavit až tři cizince, opět však se speciálním poplatkem. Do soutěže se může přihlásit na 30 klubů, které budou rozděleny do třech skupin: 10–12 ve skupině západ, 10–12 ve skupině střed a 12–14 ve skupině východ. Jak již bylo naznačeno u extraligy – poslední tým EXL a první tým v lize si své soutěže „prohodí“. To platí o všechny tři skupiny. Výhledově by se liga ml. dorostu měla zúžit přesně na 30 týmů.

Extraliga, Liga a Krajská liga staršího dorostu

Extraliga staršího dorostu nahrazuje extraligu dorostu, ročníky: 1992 a 1993. Celkem se utká 24 týmů - 8 ve skupině západ, 8 ve skupině střed a 8 ve skupině východ. Po čtyřech kolech ve skupině se tabulka nadále dělí na tři části po čtyřech týmech. V nadstavbě zůstávají body pouze mezi mužstvy ve společné skupině. Utvoří se 2 skupiny po 12 týmech, kde se týmy utkají dvoukolovým systémem. K play off nastoupí 16 týmů, 12 týmům se přiřadí 4 týmy ze skupiny o udržení. Po osmifinále a čtvrtfinále se uskuteční závěrečný turnaj čtyř týmů o titul Mistra České republiky v kategorii staršího dorostu. Poslední tým ze skupiny o udržení sestupuje do soutěže ligy staršího dorostu. Poznámka: každý tým může angažovat pouze jednoho cizince, kdy za něho bude ještě platit speciální poplatek.
V lize staršího dorostu se utká celkem 34 týmů (10 ve skupině západ, 10 ve skupině střed a 14 ve skupině východ). Vítězové skupin mají právo se účastnit kvalifikace o jedno postupové místo do extraligy staršího dorostu. Poslední tým ve skupině sestupuje do soutěže krajské ligy dorostu. Výhledově se počet ztenčí na rovnou třicítku tím způsobem, že ze „západu“ a „středu“ sestoupí sestoupí dva týmy, z „východu“ sestoupí celky tři. Pak budou skupiny přeorganizovány, aby ve všech byl stejný počet mančaftů, tedy 10. Limit pro cizince je opět benevolentnější, můžou nastoupit až tři.
Krajské ligy dorostu jsou skupiny dány dle krajů a vítězové krajské ligy a zájemci o postup do ligy juniorů sehrají kvalifikaci o 3 postupová místa. Počet cizinců není omezen.

Extraliga, Liga a Krajská liga juniorů

V sezóně 2009/2010 se v nejvyšší juniorské soutěži utká celkem 22 týmů s ročníky 1990 a 1991. Novinkou je pak to, že si každý celek může na „pomoc“ pozvat ještě 3 hráči narozené v roce 1989. Soutěž bude rozdělena do dvou skupin (západ a východ). Po dvou kolech ve skupině dojde k rozdělení tabulky na 6 a 5 týmů. V nadstavbě se tedy střetne 6 celků dvoukolovým systémem a body zůstávají úpuze mezi mužstvy ve společné skupině (obdobný systém jako na seniorském MS v okamžiku postupu ze základní do osmifinálové skupiny). Pojďme se teď podívat na skupinu o udržení. Sem postupuje „druhých“ pět týmů a opět se střetnou dvoukolově. V play off se utká celkem 16 týmů (8+8) - k 12 týmům se přiřadí 4 týmy ze skupiny o udržení. Do nižší soutěže sestupují poslední 3 týmy (8., 9. a 10. místo) ze skupiny o udržení a tři týmy (5., 6. a 7. místo) hrají baráž s vítězem kvalifikace z ligy juniorů. Naopak do soutěže extraligy juniorů postupují první dvě mužstva z baráže. Poznámka: každý tým může angažovat pouze dva cizince, kdy za ně bude ještě platit speciální poplatek.
Výhledově se extraliga juniorů ještě zúží na 18 týmů. Systém soutěže zůstane stejný, jen se upraví počet na 18 týmů a zruší se skupiny.
Liga juniorů ¨nabídne souboje 34 týmů - 10 ve skupině západ, 10 ve skupině střed a 14 ve skupině východ. Vítězové skupin mají povinnost účastnit se baráže o extraligy juniorů, naopak poslední tým sestupuje do soutěže krajské ligy juniorů. Do budoucna opět svaz počítá se snížení počtu účastníků – do ligy zasáhne třicet mužstev. Docílí se toho znovu upraveným sestupovým modelem: ze „západu“ a „středu“ sestupují dva týmy a z „východu“ sestupují 3 týmy). V následující sezóně pak pochopitelně dojde k přeorganizování skupin. Do soutěže přitom postupují 3 týmy z kvalifikace.
Krajské ligy juniorů jsou skupiny dány dle krajů a vítězové krajské ligy a zájemci o postup do ligy juniorů sehrají kvalifikaci o 3 postupová místa. Počet cizinců není omezen.

-----------------------------------------------------------------------------------

David Suk povede hokejové družstvo mužů.

Novým trenérem klášterského družstva mužů se pro sezonu 2018/2019 stal dlouholetý hráč a trenér...

NOVÉ LOGO HOKEJOVÉHO KLUBU !

V loňském roce oslavil klášterecký hokej 60. výročí svého působení v našem městě. V roce 1993 se...

Super výkony klášterského odchovance na turnaji v kanadském Quebecku.

Výborné výkony v Žákovské lize ČR přinesli pozvánku do Ústeckého výběru i odchovanci klášterského...

Most splnil roli favorita a Klášterec tak končí v prvním kole play.off

Most přijel do Klášterce s náskokem 1:0 na zápasy a na hřišti soupeře chtěl potvrdit postup. Most v...

Play-off Krajské ligy začíná již ve středu!

Přesvědčivým výkonem v posledním utkání základní části si hokejisté Klášterce zajistili účast v...

Super výkon kláštereckých hokejistů!

V posledním utkání základní části KL přivítali hokejisté Klášterce na domácím ledě celek z...

Projekt - „Hodina pohybu navíc!"

Každý všední den, v dopoledních hodinách, probíhá na zimním stadionu v Klášterci nad Ohří ojedinělý...
 
 
 
Copyright © 2018 HC Klášterec nad Ohří & eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech | Brankářské masky